Header image  

~Växa till~

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Välkommen!

Augeri Resurs är en ekonomisk förening, ett nätverk av människor som brinner för landsbygdsutveckling och för de små företagens livskraft.

Aktuellt:

Augeri Resurs årsmöte 2017 kommer att hållas på Kvarnå Trädgård, Junsele, i april.