Header image  

~Växa till~

 
line decor
  Tjänster
line decor
 
 
 
 

 
 
ANN HOLST

anns kurva


 Affärsidé:
* Att skapa försprång för organisationer genom att både spana efter trender som påverkar och ta fram den långsiktiga visionen - önskeläget.

*Både korta och långa projekt, utredningar och utvärderingar.

Arbetssätt
Ann Holst arbetar med olika uppdrag, och gör det ofta och gärna i olika nätverk. Ett brett kontaktnät har skapats under åren som gått, och det finns många andra kompetenser att koppla in efter behov. Resultatet blir bättre om fler är med och tänker!

Att starta i behoven är den naturliga utgångspunkten för Ann.

 

Erbjudanden:
Trendspaning - vad händer i omvärlden som påverkar oss?
Dubrovnik höll sig på topp i ca 500 år, vad gällde levnadsstandard. Genom att ha spejare utsända runt Medelhavet som rapporterade nyheterna de såg, genom att paketera kunskapen och använda den låg de hela tiden i framkant.

Det borde vara mycket enklare idag, men tar vi oss tid att blicka ut och se vad som händer? Tillsammans gör vi en resa för att tidigt upptäcka vad som rör sig utanför vårt revir, som likafullt påverkar oss på olika sätt.

Vision/önskeläge - så här vill vi ha det på sikt.
"I have a dream…" - ett fantastiskt tal av en stor ledare. Martin Luther King släppte sitt manus och talade ur hjärtat, och som han nådde fram!

Visioner skapar energi och mening, när vi skapar dem tillsammans och låter hjärtat vara med. Lyft blicken, tänk långt fram i tiden och tillåt drömmarna att komma fram. Tillsammans är vi starka!

Strategi - att gå från A till B - make it happen!
"Planer är ingenting - planering är allting" Dwight Eisenhower.
När vi har sett sanningen i vitögat och vet vad som rör sig i omvärlden, och när vi har visionen klar för oss - då gäller det att komma ur startblocken.

Planering för att nå dit vi vill genom att skapa tydliga mål och handlingsplaner. Mål ska vara tydliga, mätbara, realistiska och samtidigt tillräckligt höga för att spänna bågen - lätt att säga, men ofta svårt att göra. Vem gör vad, hur arbetar vi med uppföljning, kan man ändra mål?

Den Goda Arbetsplatsen
Hur ska man göra för att få alla medarbetare med på resan? I den frågan startade arbetet med den goda arbetsplatsen, på Rossö Gård i Nyland där folk flyttade mer från än till och i en verksamhet med krav från många olika håll.

Fram växte ett koncept som stimulerar och engagerar, som ger möjlighet att säga nej för att kunna säga ja och därmed undvika onödig stress. Ett koncept som blivit uppmärksammat land och rike runt, bland annat i tidningarna Chef samt Personal & Ledarskap. Ett koncept som går att överföra till andra företag och organisationer.

Projektledning
Ann har stor erfarenhet av projektledning, att leda, driva framåt och skapa resultat. Kommunikation är en mycket viktig del i det framgångsrika projektet; dels internt för att skapa synergieffekter, motivation och engagemang, dels externt - "syns man inte så finns man inte".

Välkommen att höra av Dig!

Ann Holst
Lasarettsgatan 12
891 33 Örnsköldsvik
070-641 53 55
ann.holst@augeri.nu


blomkål

Jag samarbetar också med:

www.erikastromstenab.se * www.livsmod.se * www.rungstad.com